Obdam, Polderweijde 2

  • Obdam, Polderweijde 2
  • Gemeente Koggenland
  • Status project Gerealiseerd

Obdam, Polderweijde 2

Obdam is van oudsher een lintdorp. De uitbreidingswijk Polderweijde is geprojecteerd in het poldertje de Braken dat, als een landschappelijk relict, net achter het bebouwingslint ligt. Deze eeuwenoude landschappelijke structuur is drager voor het plan en vormt in feite de "hardware" voor de stedenbouwkundige opzet.

De ovaalronde vorm van de polder en de centrale hoofdtocht zijn de basis voor het stedenbouwkundig ontwerp. Met een klassiek ontginningspatroon, een middenweg langs de hoofdtocht, en aansluitend daarop een zuivere ovale ringstructuur wordt het contrast tussen de grillige vorm van de polder en de eigentijdse gebouwde invulling ervan manifest gemaakt.

Deze hoofdstructuur wordt aangevuld met een radiale opzet van buurtjes binnen de wijk. Door de gerende vormen vanuit de ring wordt de relatie met het omliggende landschap vormgegeven. Door verrassende doorzichten te maken is het landschap steeds weer nadrukkelijk aanwezig. De dorpse maat en schaal uit deze opzet zorgt ervoor dat deze, voor Obdamse begrippen, grote bouwlocatie zich goed in de context voegt. Dat dorpse karakter komt ook tot uiting in de architectuur. Vanuit de lokale karakteristieken zijn beeldkwaliteitseisen en archetypen geformuleerd waarmee de flexibel invulbare hoofdstructuur mettertijd gevuld gaat worden.
bron: www.polderweijde.nl